Oznam

Oznam

Vážené kolegyne, kolegovia,

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS, ako jediný subject zastupujúci výhradne všeobecných lekárov pre deti a dorast, sa na základe Vášho podnetu, a s podporou rodičov našich pacientov, rozhodla vypracovať stanovisko k vydávaniu ospravedlneniek ( “potvrdeniach o zdraví a chorobe” ).

Oznam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

od prvého septembra 2017 sme v ambulanciách primárnych pediatrov na celom Slovensku začali dôsledne uplatňovať nové pravidlá vystavovania „ospravedlneniek“ pre školákov a škôlkarov.
Nižšie nájdete vzor potvrdení o chorobe, ktoré môžete použiť pri ospravedlňovaní žiakov, či škôlkarov z dôvodu ochorenia.