Archives

  1. Homepage
  2. COVID-LEG

Vestníky vlády, vyhlášky, legislatíva týkajúca sa COVID-19 pandémie

VESTNÍK OBSAHUJE: 97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 98.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviakobmedzeniam prevádzok ahromadných podujatí....

Viac info »