Archives

  1. Homepage
  2. Tlačové správy

Tlačové správy SSPPS

Vyhlásenie výboru SSPPS SLS k aktuálnym legislatívnym zmenám, týkajúcich sa ambulantnej pohotovostnej služby a poskytovania primárnej starostlivosti o deti a dorast. Dňa 14.5.2024 dopoludnia bolo schválené skrátenie ordinačných hodín APS pre deti a dorast. V mene odbornej spoločnosti vnímame tento krok ako stotožnenie sa všetkých zúčastnených s faktami o situácii v primárnej pediatrickej starostlivosti a nevyhnutnosti robiť krátkodobé ako aj dlhodobé opatrenia na jej stabilizáciu.....

Viac info »

Už v najútlejšom detstve si osvojujeme dôležité návyky, ktoré si nesieme so sebou do dospelosti a ďalej ich vštepujeme našim deťom. Medzi ne patrí aj umývanie rúk - stále najjednoduchší a pritom veľmi účinný spôsob, ako chrániť svoje zdravie a brániť šíreniu infekčných ochorení. Práve v predškolskom veku si dieťa vytvára hygienické návyky pre celý....

Viac info »

Pediatri k predčasným parlamentným voľbám 2023 My, primárni pediatri sme boli v posledných týždňoch svedkami neospravedlniteľnej nekompetentnosti a ľahostajnosti predstaviteľov zákonodarnej moci, ktorí neprejavili ani len ochotu otvoriť schôdzu k potrebným opatreniam ku stabilizácii ambulantného pediatrického sektora... viac v priloženom dokumente

Viac info »

Je nás o pätinu menej, ako je potrebné a počet detských ambulancií každoročne klesá. Tieto čísla sa budú len zhoršovať. Hoci je prospech detí u nás na prvom mieste, nebudeme sa vedieť o našich pacientov a vaše deti postarať. Text v pdf formáte tu: výzva SSPPS SLS k APS

Viac info »