O nás

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti je jediná spoločnosť zastupujúca záujmy primárnych pediatrov. Vznikla ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 8. novembra 2005 pod názvom Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. Od 10.októbra 2016 zmenila svoj názov na Slovenskú spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Reprezentuje a presadzuje profesijné záujmy praktických lekárov pre deti a dorast najmä vytváraním podmienok pre zvyšovanie ich odbornej úrovne. Základným cieľom je najmä vzdelávanie lekárov primárneho kontaktu.

VZDELÁVANIE

ZOZNAM PRIPRAVOVANÝCH KONFERENCIÍ A KONGRESOV

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti spolupracuje na organizácii kontinuálneho vzdelávania svojich členov. Je hlavným organizátorom jedinečnej konferencie určenej primárnemu kontaktu a spoluorganizátorom mnohých iných odborných podujatí.

Image Frame

POSLANIE SPOLOČNOSTI

Poslaním Spoločnosti je reprezentovať a presadzovať profesijné záujmy praktických lekárov pre deti a dorast najmä vytváraním podmienok pre zvyšovanie ich odbornej úrovne, taktiež presadzovať účasť zástupcov primárnych pediatrov na všetkých stupňoch riadenia zdravotníctva, pri rokovaniach týkajúcich sa koncepcie a zaistenia primárnej zdravotnej starostlivosti v SR. Základným cieľom je najmä vzdelávanie lekárov primárneho kontaktu, t.j. ambulantných detských lekárov, ktorí sú oprávnení poskytovať primárnu liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť deťom na celom území Slovenskej republiky.

  • Spoločnosť spolupracuje na organizácii kontinuálneho vzdelávania svojich členov
  • V súčasnosti Spoločnosť registruje 511 riadnych členov.
  • Spoločnosť je aktívnym členom Európskej konfederácie primárnych pediatrov ECPCP
Image Frame

PARTNERI