Archives

  1. Homepage
  2. Aktuality SSPPS

Aktivity ku kampani HPV  pri príležitosti Svetového dňa povedomia o HPV, ktorý je 4.marca, pripájame sa k inciatíve WHO a pripomíname dôležitosť prevencie rakoviny krčka maternice Tlačová správa HPV tu videopozvánky na očkovacie dni nahrali Samuel Slovák, gynekologička MUDr. Júlia Hederlingová, pediatrička MUDr. Elena Prokopová, MISS SLOVENSKO Daniela Vojtasová, moderátorka Lenka Šoošová list pre manažérov futbalových....

Viac info »

Je nás o pätinu menej, ako je potrebné a počet detských ambulancií každoročne klesá. Tieto čísla sa budú len zhoršovať. Hoci je prospech detí u nás na prvom mieste, nebudeme sa vedieť o našich pacientov a vaše deti postarať. Text v pdf formáte tu: výzva SSPPS SLS k APS

Viac info »

Vec: Reakcia SSPPS k opakovaným stanoviskám ANS k plánovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, 29.7.2022   Stanovisko ANS považujeme za neúplné, zavádzajúce, predčasné a neopodstatnené. Predpokladáme, že vyplýva z neznalosti formy realizácie plánovaných zmien zo strany MZSR. SSPPS tento krok MZSR jednoznačne podporuje, pretože povedie k racionalizácii a zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti o deti....

Viac info »

6.7.2022 Ministerstvo zdravotníctvo v rámci prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti zverejnilo na svojom webovom sídle výsledky vyhodnotenia stavu verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov prvýkrát podľa nových pravidiel a zoznam okresov a obcí s alokovaným finančným príspevkom. Nový spôsob definuje sieť na úrovni okresu a nie na úrovni kraja, tak ako to bolo....

Viac info »