Členské príspevky

  1. Homepage
  2. Členské príspevky

Začiatkom marca 2021 SLS rozposielala predpis pre platenie príspevkov na rok 2021 a možno ste zaregistrovali aj zvýšenie ročného členského príspevku do SSPPS z 12EUR na 30EUR. Dovoľte nám vám v krátkosti vysvetliť, čo nás viedlo k tomuto zvýšeniu a poprosiť vás o vašu podporu formou členstva aj naďalej.

Zvýšenie členského ročného poplatku do našej spoločnosti odsúhlasil Výbor SSPPS na Zhromaždení členov ešte v júni 2019.

Dôvodmi zvýšenia príspevku sú najmä:

–       zhoršenie situácie v zabezpečení primárnej pediatrickej starostlivosti nedostatkom lekárov. Rozhodli sme sa preto, aj po zasadaní ECPCP v apríli 2019 v Bratislave, že musíme o tejto skutočnosti informovať aj verejnosť a využiť všetky dostupné prostriedky na tento cieľ. Niektoré z výsledkov môžete vidieť tu: https://zapsk.sk/category/zap/ak-nic-neurobime/

–       stúpajúce náklady spojené s organizáciou konferencií a vzdelávacích akcií, čo je síce v aktuálnej epidemiologickej situácii takmer nemožné realizovať prezenčnou formou, ale je to jednoznačne jedna z našich priorít.

–       zlepšenie informovania členov spoločnosti, ktoré sa dnes deje hlavne zriadením a spravovaním web stránky a FB skupiny SSPPS (ak niekto nemá na webstránke konto, je možné si ho zriadiť na stránke www.primarnapediatria.sk, konto vám bude aktivované administrátorom a postupne veríme, že na web stránke budú v reálnom čase pribúdať benefity a informácie pre členov, ktoré je inak potrebné pracne vyhľadávať online).

–       jednou z foriem komunikácie sú stretnutia vo virtuálnom svete, SSPPS to intenzívne rieši posledné mesiace, snažíme sa o zakúpenie ZOOM licencie tak, aby bolo možné organizovať krajské aj národné webináre – táto položka je finančne dosť nákladná

–       platené členstvo v medzinárodnej organizácii ECPCP, s ktorým je spojené vysielanie delegátov na stretnutia, v roku 2019 sme dokonca organizovali stretnutie ECPCP v Bratislave.

Platbu prosíme realizovať podľa pokynov sekretariátu SLS.

Návod na to, ako sa stať členom SSPPS nájdete tu: http://www.primarnapediatria.sk/registracia-clena/

Ďakujeme za vašu neutíchajúcu podporu, ktorú si veľmi vážime.

Výbor SSPPS.