Covid-19 a ambulancie primárnej pediatrie – poznámky k diagnostike a liečbe akútnej infekcie u detí Predložené odporúčania zohľadňujú aktuálne dostupné údaje z literatúry, nie sú dostatočné dáta pre EBM postupy, pribúdaním poznatkov sa môžu niektoré odporúčania meniť. Na stiahnutie tu: Diagnostika a liečba Covid a MIS-C-PIMS odporúčanie COVID-19 syndrómy u detí: Asymptomatický prípad: infekcia identifikovaná počas skríningu (testovanie bez príznakov) alebo….

Viac info »

Na stiahnutie Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike. Usmernenie pre VLD a VLDD vydávané MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19: V....

Viac info »

Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 (ďalej len „Usmernenie“) účinné od 1.10.2020. Na stiahnutie tu: Metodické usmernenie HO MZ SR pre VLDD_1.10.2020 V súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 platia usmernenia,….

Viac info »
Featured