Štandardný postup na výkon prevencie očkovaním proti COVID-19 –informácie pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov očkovacích centier

  1. Homepage
  2. Odborné usmernenia, odporúčania a algoritmy
  3. COVID
  4. Štandardný postup na výkon prevencie očkovaním proti COVID-19 –informácie pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov očkovacích centier