Archives

  1. Homepage
  2. Dávame do pozornosti

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v prípade, ak vo Vašej ambulancii ošetrujete aj pacientov so vzťahom k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severnému Írsku (ďalej len „UK“), nasledujúce informácie sú určené práve Vám. I napriek vystúpeniu UK k 1. januáru 2021 z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) ostávajú v platnosti všetky typy nárokových dokladov vydaných UK?….

Viac info »

Milé kolegyne a kolegovia.

Vo výbore SSPPS SLS považujeme za veľmi dôležité informovať Vás o aktivitách, ktoré vyvíjame, aby sme Vám pomohli zvládnuť náročnú situáciu, ktorá nastala v zdravotníctve a aj v primárnej pediatrii od 1.1.2018. Po prijatí nových zákonov.

Podľa otázok, ktoré dostávame z celého Slovenska, sme pripravili stručné informácie o kľúčových problémoch, ktoré trápia primárnych pediatrov.

Viac info »

Požiadavky pediatrov v primárnej starostlivosti navrhované Spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

Viac info »

Jedným z problémov, ktorý dlhodobo rieši naša spoločnosť sú potvrdenia o chorobe – dnes nesprávne nazývané a vystavované ako „ospravedlnenky“.

Viac info »