Ošetrovanie pacientov so vzťahom k UK

  1. Homepage
  2. Dávame do pozornosti
  3. Ošetrovanie pacientov so vzťahom k UK

Ošetrovanie pacientov so vzťahom k UK

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
v prípade, ak vo Vašej ambulancii ošetrujete aj pacientov so vzťahom k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severnému Írsku (ďalej len „UK“), nasledujúce informácie sú určené práve Vám.
I napriek vystúpeniu UK k 1. januáru 2021 z Európskej únie (ďalej len „EÚ“) ostávajú v platnosti všetky typy nárokových dokladov vydaných UK? Pokiaľ neskončí vyznačená platnosť na preukaze, naďalej prosím akceptujte pri ošetrení poistencov UK EHIC, UK EHIC, EHIC Citizens Rights, Študentský EHIC aj Náhradný certifikát k európskemu preukazu zdravotného poistenia.

Viac informácií tu:

Ošetrovanie pacientov z UK a Severného Írska