Registrácia člena

  1. Homepage
  2. Registrácia člena

Členstvo v Spoločnosti vzniká na základe podania prihlášky do Slovenskej lekárskej spoločnosti a zaplatením členského príspevku. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti  ako organizačná zložka SLS má v zozname odborných spoločností SLS  číselný kód 85. Tento treba uviesť v členskej prihláške alebo v žiadosti o rozšírenie členstva v SLS.

Členská prihláška

Žiadosť o rozšírenie alebo zrušenie členstva