O nás

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti je jediná spoločnosť zastupujúca záujmy primárnych pediatrov. Vznikla ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 8. novembra 2005 pod názvom Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. Od 10.októbra 2016 zmenila svoj názov na Slovenskú spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Reprezentuje a presadzuje profesijné záujmy praktických lekárov pre deti a dorast najmä vytváraním podmienok pre zvyšovanie ich odbornej úrovne. Základným cieľom je najmä vzdelávanie lekárov primárneho kontaktu.

VZDELÁVANIE

ZOZNAM PRIPRAVOVANÝCH KONFERENCIÍ A KONGRESOV

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti spolupracuje na organizácii kontinuálneho vzdelávania svojich členov. Je hlavným organizátorom jedinečnej konferencie určenej primárnemu kontaktu a spoluorganizátorom mnohých iných odborných podujatí.

Image Frame

POSLANIE SPOLOČNOSTI

Poslaním Spoločnosti je reprezentovať a presadzovať profesijné záujmy praktických lekárov pre deti a dorast najmä vytváraním podmienok pre zvyšovanie ich odbornej úrovne, taktiež presadzovať účasť zástupcov primárnych pediatrov na všetkých stupňoch riadenia zdravotníctva, pri rokovaniach týkajúcich sa koncepcie a zaistenia primárnej zdravotnej starostlivosti v SR. Základným cieľom je najmä vzdelávanie lekárov primárneho kontaktu, t.j. ambulantných detských lekárov, ktorí sú oprávnení poskytovať primárnu liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť deťom na celom území Slovenskej republiky.

  • Spoločnosť spolupracuje na organizácii kontinuálneho vzdelávania svojich členov
  • V súčasnosti Spoločnosť registruje 511 riadnych členov.
  • Spoločnosť je aktívnym členom Európskej konfederácie primárnych pediatrov ECPCP
Image Frame

PARTNERI

Milí kolegovia,

blížia sa nové voľby do výboru SSPPS SLS (Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti). Voľby budú prebiehať poštou.

Pri tejto príležitosti oslovujeme každého člena SSPPS SLS, ktorý má záujem aktívne pracovať vo výbore spoločnosti, aby oznámil výboru, ktorý voľby pripravuje, svoj záujem o kandidatúru do výboru SSPPS SLS.

Podmienka prihlásenia sa za kandidáta:

-       Musí byť členom SSPPS SLS

-       Musí mať zaplatené členské poplatky

-       Musí napísať krátky projekt, kde potvrdí, že chce pracovať vo výbore a ako by chcel zlepšiť prácu spoločnosti a v ktorej oblasti by vedel a chcel aktívne pracovať. Projekt prosíme poslať na mail prezidentky MUDr.Marty Špánikovej (martasp@vydur.sk) do 10 dní.

Ďakujeme za všetkých, ktorí majú záujem pracovať pre dobro všetkých primárnych pediatrov na Slovensku.

Výbor SSPPS SLS