Zoznam ambulancií pediatrickej pneumológie a ftizeológie vykonávajúcich BCG primovakcináciu u detí

  1. Homepage
  2. Dávame do pozornosti
  3. Zoznam ambulancií pediatrickej pneumológie a ftizeológie vykonávajúcich BCG primovakcináciu u detí

Zoznam ambulancií pediatrickej pneumológie a ftizeológie vykonávajúcich BCG primovakcináciu u detí

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Bratislava-Podunajské Biskupice (Národný ústav detských chorôb)
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie NÚDCH a SZU Bratislava-detašované pracovisko
Podunajské Biskupice
MUDr. Katarína Kadlicová
Krajinská 91,82105 Bratislava
Tel.: +421259371570


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie
MUDr. Juraj Jakubička
Špitálska 9, 94901 Nitra
Tel.:+421376513054


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Martin (Univerzitná nemocnica Martin)
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
MUDr. Ivona Bacmaňáková
Kollárova 2, 03601 Martin
Tel.:+421434203187


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Banská Bystrica, (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica)
MUDr. Branko Takáč, PhD.
Námestie Ludvika Svobodu 6818/4, 97409 Banská Bystrica
Tel: +421484726570


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (EURIGIA, s.r.o.)
MUDr. Mária Tamášová
Tatranské námestie 4582/6, 05801 Poprad
Tel.: +421903112747, +421524468539


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Humenné, (ACINUS, s.r.o.)
MUDr. Renáta Čabáková
Nemocničná 2430/41, 06601 Humenné
Tel.: +421574450631


Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Michalovce, (PNEUMOMEDIK s.r.o.)
MUDr. Eva Babjaková
Špitálska 23, 07101 Michalovce
Tel.: +421566443153


Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Vysoké Tatry, (Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec)
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec
MUDr. Peter Ferenc, PhD.
Dolný Smokovec 16070, 05981 Vysoké Tatry
Tel.: +421524412170


Kalmetizačné centrum, Detská fakultná nemocnica Košice
MUDr. Jana Smolová, MUDr. Ján Železník
DFN Košice, Tr.SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: +42155/235 3548