XIV. Slovenský pediatrický kongres

  1. Homepage
  2. Konferencie
  3. XIV. Slovenský pediatrický kongres

XIV. Slovenský pediatrický kongres

Vážené kolegyne/kolegovia,

srdečne Vás pozývame na XIV. kongres Slovenskej pediatrickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktorý sa bude konať 12.-14. októbra 2023 v Bratislave.

Usporiadateľom kongresu je Slovenská pediatrická spoločnosť SLS v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti SLS.

Odborný program kongresu bude   koncipovaný tak, aby  bol atraktívny pre širokú pediatrickú obec a každý si  v ňom našiel  „to svoje“ –   pediatri primárneho kontaktu, lekári detských lôžkových oddelení,  pediatrickí špecialisti,  či lekári  z  hraničných   medicínskych  odborov. Okrem  súhrnných prednáškových blokov, sympózií z  pediatrických subšpecializácií, veľký priestor bude venovaný  primárnej pediatrickej starostlivosti.

Novinkou XIV. kongresu Slovenskej  pediatrickej spoločnosti je zaradenie sympózia českých pediatrov   a samostatný blok  mladých pediatrov. V snahe podporiť mladých pediatrických nadšencov   odmeníme jedného z  autorov do  40 rokov „ Cenou  za  najlepšiu odbornú prezentáciu.“ Neoddeliteľnou súčasťou odborného programu je  sekcia detských sestier venovaná  aktuálnej problematike ošetrovateľstva.

Veríme, že Vašou aktívnou či pasívnou účasťou oceníte snahu organizátorov a XIV. kongres Slovenskej pediatrickej spoločnosti sa stane fórom pre výmenu odborných skúseností, nadväzovanie profesionálnych kontaktov a priateľských  stretnutí v príjemnej atmosfére metropolitnej Bratislavy, ktorá má čo ponúknuť milovníkom kultúry, umenia,  histórie či modernej architektúry.

Prihlasovanie a registrácia tu.

Prvá informácia tu: Pediatria BA 2023 1 info

Podrobný program kongresu tu.