Vyjadrenie Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti

  1. Homepage
  2. Aktuality SSPPS
  3. Vyjadrenie Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti

Vyjadrenie Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti

Dobrý deň.
V prílohe si Vám dovolíme poslať:

Vyjadrenie Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS a hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast k prijatiu pozmeňovacieho návrhu k zákonu č. 578/2004 Z.z. v Národnej rade SR dňa 13.5.2019, týkajúceho sa možnosti pracovať praktickej sestre v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast.

výbor SSPPS SLS