Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou

  1. Homepage
  2. Konferencie
  3. Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou

Pracovná konferencia detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou

Dávame do pozornosti Pracovnú konferenciu detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 6. – 7. október 2022 v Hoteli Saffron.

Program a prihlasovanie nájdete tu.