Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre prevenciu hemoragickej (krvácavej) choroby novorodenca

  1. Homepage
  2. Odborné usmernenia, odporúčania a algoritmy
  3. Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre prevenciu hemoragickej (krvácavej) choroby novorodenca