Blog Large

  1. Homepage
  2. Blog Large
Spracovaný materiál týkajúci sa problematiky ochrany detí v súvislosti s akýmkoľvek druhom násilia na nich páchanom. Obsahovo je podelený na oblasť legislatívy; na základné príznaky syndrómu CAN a na postup „Ako...
Návod na potvrdzovanie dlhodobého ošetrovného pre lekárov na tlačivách určených Sociálnou poisťovňou Obsah: 1) Osobná a celodenná starostlivosť a dlhodobé ošetrovné 2) Kto môže byť ošetrovanou osobou na účely dl...
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pozvánka na on-line tematický kurz SZU Škola očkovania pre VLDD 27. - 28. 04. 2022 určený pre • všetkých všeobecných lekárov pre deti a d...
Milí členovia! V spolupráci s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS () sme pre vás pripravili update plagátu, ktorý obsahuje základné poučenie pre pacientov pred vstupom do ambulancie. Plagát je vytvorený v súlade s n...