Blog Large

  1. Homepage
  2. Blog Large
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aktivity ku kampani HPV  pri príležitosti Svetového dňa povedomia o HPV, ktorý je 4.marca, pripájame sa k inciatíve WHO ...
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vážené kolegyně, vážení kolegové, zvu vás na další Mezioborové dny OSPDL, které se budou letos konat 7. - 8.6.2024 v Praze, v hotelu Duo. Program jsme se opět snažili sestavit tak, aby pozn...
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dear partners,   UNICEF is organizing a dedicated webinar looking at how health care services are adapted/strengthened to address the needs of young children and their families in an emergency conte...
[vc_row][vc_column][vc_column_text] My, primárni pediatri sme boli v posledných týždňoch svedkami neospravedlniteľnej nekompetentnosti a ľahostajnosti predstaviteľov zákonodarnej moci, ktorí neprejavili ani len ochotu o...
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 11.9.2023 sme od hlavného odborníka pre neonatológiu prof. MUDr. Zibolena obdržali správu, že v súčasnosti Skríningové centrum v Banskej Bystrici zo suchej kvapky krvi skríning na SCID  a...