Členské príspevky

  1. Homepage
  2. Členské príspevky

Schválený členský príspevok do SSPPS od. 1.1. 2017 je 12,- € ročne. Platbu je potrebné zrealizovať podľa pokynov sekretariátu SLS.!