Archives

  1. Homepage
  2. COVID

Aktuálne a priebežne aktualizované a dopĺňané informácie ohľadom COVID pandémia týkajúce sa VLDD, dokumenty na stiahnutie, tlačivá, usmernenia HO a pod.

VESTNÍK OBSAHUJE: 97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 98.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviakobmedzeniam prevádzok ahromadných podujatí....

Viac info »