Blog Large

  1. Homepage
  2. Blog Large
Milí kolegovia, aj v roku 2023 pre Vás pripravujeme Dni primárnej pediatrie. Pôjde o 7. ročník a bude sa konať v Grand hoteli v Jasnej v dňoch 19.-21.5.2023. Budeme sa tešiť na hojnú účasť.
Spracovaný materiál týkajúci sa problematiky ochrany detí v súvislosti s akýmkoľvek druhom násilia na nich páchanom. Obsahovo je podelený na oblasť legislatívy; na základné príznaky syndrómu CAN a na postup „Ako...