Škola očkovania pre VLDD

  1. Homepage
  2. Archív konferencií
  3. Škola očkovania pre VLDD

Škola očkovania pre VLDD

Pozvánka na on-line tematický kurz SZU Škola očkovania pre VLDD 27. – 28. 04. 2022 určený pre

• všetkých všeobecných lekárov pre deti a dorast – 3/0011
• kandidátov v špecializačnej príprave zaradených do špecializačného odboru pediatria – 3/0011
• kandidátov v špecializačnej príprave zaradených do špecializačného odboru pediatria v rámci rezidentského štúdia – 3/0012

organizovaný Katedrou epidemiológie FVZ SZU v Bratislave, Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB v Bratislave, Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou SLS.

Scan prihlášky pošlite na Katedru epidemiológie FVZ, študijnej referentke
Bc. Silvii Durajovej e-mailom, na adresu: silvia.durajova@szu.sk
do 15.4.2022

Prílohy (klik na stiahnutie):

Škola očkovania VLDD_2022_Pozvánka

Škola očkovania VLDD_2022_pokyny účastníkom

Škola očkovania VLDD_2022_PROGRAM

Škola očkovania VLDD 2022_Prihláška VLDD

Škola očkovania VLDD_2022_Prihláška_Rezident