Mezioborový kongres PLDD 2023

  1. Homepage
  2. Dávame do pozornosti
  3. Mezioborový kongres PLDD 2023

Mezioborový kongres PLDD 2023

Milí kolegovia, dovoľujeme si sprostredkovať pozvanie pre všetkých VLDD na obsahovo veľmi zaujímavý Medziodborový VLDD kongres našich českých kolegov.

Registrácie: tu

Zvoliť jednorázovú registráciu. V kroku fakturačné údaje zvoliť menu EUR.

Program: tu

Kompletná informácia: Pozvánka MOK23