Vyjadrenie SSPPS k predčasným voľbám 26.9.2023

  1. Homepage
  2. Tlačové správy
  3. Vyjadrenie SSPPS k predčasným voľbám 26.9.2023

Vyjadrenie SSPPS k predčasným voľbám 26.9.2023

Pediatri k predčasným parlamentným voľbám 2023

My, primárni pediatri sme boli v posledných týždňoch svedkami neospravedlniteľnej nekompetentnosti a ľahostajnosti predstaviteľov zákonodarnej moci, ktorí neprejavili ani len ochotu otvoriť schôdzu k potrebným opatreniam ku stabilizácii ambulantného pediatrického sektora... viac v priloženom dokumente