Reakcia SSPPS k opakovaným stanoviskám ANS k plánovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, 29.7.2022

  1. Homepage
  2. Aktuality SSPPS
  3. Reakcia SSPPS k opakovaným stanoviskám ANS k plánovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, 29.7.2022

Reakcia SSPPS k opakovaným stanoviskám ANS k plánovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, 29.7.2022

Vec: Reakcia SSPPS k opakovaným stanoviskám ANS k plánovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, 29.7.2022

 

Stanovisko ANS považujeme za neúplné, zavádzajúce, predčasné a neopodstatnené. Predpokladáme, že vyplýva z neznalosti formy realizácie plánovaných zmien zo strany MZSR. SSPPS tento krok MZSR jednoznačne podporuje, pretože povedie k racionalizácii a zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti o deti a tým aj k jej skvalitneniu. V prvom rade v plánovanej úprave systému APS budú ambulantnú starostlivosť o detských pacientov v čase upravenom zákonom naďalej zabezpečovať lekári VLDD a nie lekári z oddelení alebo urgentného príjmu nemocníc, ako vo svojom stanovisku píše ANS. Následne by sme uvítali, ak sa nebude umelo štiepiť pediatrický segment neuváženými vyjadreniami, ktoré sa nezakladajú na faktických a ani pravdivých a úplných informáciách. Medzi pediatrami v nemocniciach a na ambulanciách vždy panovala profesionálna úcta a kolegialita, nakoľko nám všetkým ide v prvom rade o detského pacienta. Na záver je dôležité uviesť, že racionalizácia siete APS sa deje v spolupráci s odbornou spoločnosťou SSPPS SLS a jej cieľom je len vyššie spomínané skvalitnenie jej poskytovania, ktoré nejde a nepôjde nijakým spôsobom na úkor našich nemocničných kolegov.

 

SSPPS SLS je jediná odborná spoločnosť zastrešujúca všeobecných lekárov pre deti a dorast na Slovensku.

 

SSPPS SLS je skratka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, ktorá je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

Za SSPPS SLS:
Výbor SSPPS