Pozvánka na tematický interaktívny kurz SZU – Škola očkovania pre VLDD

  1. Homepage
  2. Aktuality SSPPS
  3. Pozvánka na tematický interaktívny kurz SZU - Škola očkovania pre VLDD

Pozvánka na tematický interaktívny kurz SZU – Škola očkovania pre VLDD

Milé kolegyne, kolegovia, pozývame Vás na tematický interaktívny kurz SZU

Škola očkovania pre VLDD

Bratislava, SZU, 24.-25.4.2019

určený pre všeobecných praktických lekárov pre deti a dorast a  pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore

Pediatria č. 3-3010

a pre rezidentov č. 3-3011

organizovaný

Katedrou epidemiológie FVZ SZU v Bratislave,

Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB v Bratislave,

Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou SLS