Vyhláška ÚVZ z 3.3.2021, ročník 31, čiastka 40

  1. Homepage
  2. COVID-LEG
  3. Vyhláška ÚVZ z 3.3.2021, ročník 31, čiastka 40

Vyhláška ÚVZ z 3.3.2021, ročník 31, čiastka 40

VESTNÍK OBSAHUJE:

  • 97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
  • 98.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdraviakobmedzeniam prevádzok ahromadných podujatí
  • 99.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest