Svetový deň hygieny rúk

  1. Homepage
  2. Tlačové správy
  3. Svetový deň hygieny rúk

Svetový deň hygieny rúk

Už v najútlejšom detstve si osvojujeme dôležité návyky, ktoré si nesieme so sebou do dospelosti a ďalej ich vštepujeme našim deťom. Medzi ne patrí aj umývanie rúk – stále najjednoduchší a pritom veľmi účinný spôsob, ako chrániť svoje zdravie a brániť šíreniu infekčných ochorení. Práve v predškolskom veku si dieťa vytvára hygienické návyky pre celý svoj život. Kedy a ako s vytváraním týchto návykov začať, sa dozviete v priloženej tlačovej správe.